Gå till innehåll

Seminarier och utbildning

Seminarie kring föreskriften OSA

Utbildningar

BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning kan göras allmänt eller anpassad för företaget.

SAM systematiskt arbetsmiljöarbete

Grund eller fortsättning av anpassning, förberedelser, planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kartläggningar

Undersökningar via webben enkät eller djupintervjuer med personal och chefer.

Mentorskap

Ring för mer information.